Rejestracja:

509 333 066

Czym jest Rentgenodiagnostyka 3D?

 

Wykorzystuję system Kodak 9000, czyli nowoczesne i kompletne narzędzie służące sprawnej diagnostyce zewnątrzustnej. System Kodak 9000 w rozszerzonej wersji 3D jest wszechstronnym tomografem wykorzystywanym przez implantologów (zapewnia symulację pozycjonowania implantów) oraz ortodontów (funkcja autotracing oraz automatyczne programy do planowania leczenia).

 

Jest to również nieocenione narzędzie dla endodontów, gdyż zastosowanie badania tomograficznego umożliwia:

  • ocenę liczby, przebiegu oraz długości kanałów korzeniowych,
  • precyzyjną lokalizację zmian okołowierzchołkowych,
  • różnicowanie radiologiczne pomiędzy zmianami o charakterze ziarniniaków i torbieli,
  • kreślenie położenia korzeni i ich wierzchołków w stosunku do innych struktur anatomicznych takich jak: zachyłki zatoki szczękowej, jama nosowa, kanał przysieczny, kanał nerwu zębodołowego dolnego.

 

Dzięki regulowanej ogniskowej, system Kodak 9000 umożliwia precyzyjne pozycjonowanie, gdyż automatycznie dostosowuje się do budowy morfologicznej Pacjenta. Niezwykle funkcjonalne, ale jednocześnie proste oprogramowanie zapewnia szybsze i bardziej precyzyjne postawienie diagnozy i opracowanie planu leczenia.

Krystian Szumiński - ZnanyLekarz.pl